مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوران حقوقي در 288 صفحه در قالب ورد

پيش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدني
2- بطلان قرارداد صوري
3- الزام به فروش سرقفلي
4- ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج
5- مطابقه حق الوكاله
6- خلع يد
7- ابطال و استرداد عين چكها
8- الزام به فروش ثمن اعياني
9- تأمين دليل - تخليه - مطالبه اجور معوقه
10- الزام به ايفاء تعهد - تحويل مبيع
11- الزام به تنظيم سند رسمي
12- تغيير نام كوچك
13- اعسار از محكوم به
14- تقسيم و فروش ماترك
15- تعديل اجاره بها
16- تنفيذ اعمال خيار شرط
17- خلع يد و رفع تصرف عدواني
18- صدورشناسنامه
19- تعيين داور
20- فسخ اجاره و تخليه
21- اخذ پايان كار و تنظيم سند رسمي
22- صدور گواهي حصر وراثت
23- تخليه و تحويل آپارتمان
24- تنفيذ صلح نامه سرقفلي
25- دستور موقت - الزام به فك رهن
26- صدور گواهي حصر وراثت
27- اعسار از محكوم به
28- استرداد چكها - دستور موقت
29- فسخ قرارداد
30- تامين خواسته - مطالبه وجه
31- مطالبه حقوق كارگري
32- افزايش اجاره بها
33- مطالبه حقوق كارگري
24- افزايش اجاره بها
25- مطالبه وجه حواله
27- الزام به تجويز انتقال منافع
28- رفع تصرف عدواني (خلع يد)
29- توقيف اموال (تامين خواسته)
30- مطالبه وديعه
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شركت
32- بخش دوم : حقوق خانواده
33- دستور موقت - حضانت فرزندان
34- تامين خواسته - استرداد جهيزيه
35- دستور موقت - ملاقات فرزند
36- ملاقات دائمي
37- تأمين خواسته - مطالبه مهريه
38- طلاق
39- الزام به تمكين
40- مطالبه به نفقه فرزندان
41- الزام به تمكين خاص
42- مطالبه مهريه
43- فصل دوم: كيفري
44- كلاهبرداري
45- جيب بري (سرقت)
46- افترا (توهين)
47- خيانت در امانت
48- مشاركت در اهمال نگهداري اموال دولتي
49- فروش نگهداري قرص روان گردان (شيشه)
50- جعل و غصب عناوين دولتي
51- ورود و اقامت غيرمجاز - سرقت
52- جعل واستفاده از سند مجعول
53- ضرب و جرح عمدي
54- صدور چك بلامحل
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلي
56- اعتياد و نگهداري شيشه
57- مزاحمت برنسوان
58- توهين و تهديد
59- تغيير در پلاك خودرو
60- غيبت از نظام وظيفه
61- اخلال در نظم عمومي
62- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
63- بي احتياطي در رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني
64- ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاشي
65- كلاهبرداري
66- جيب بري (سرقت)
67- افتراء - توهين - نشر اكاذيب
68- خيانت در امانت
69- مشاركت در اهمال در نگهداري اموال دولتي
70- فروش - نگهداري - قرص اكستازي
71- جعل عنوان دولتي
72- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
73- فصل سوم: بخش اول اجراي احكام مدني
74- تخليه و تحويل
75- پرداخت مبلغ چك
76- الزام به حضور در دفتر خانه
77- تخليه وتحويل واحد مسكوني
78- پرداخت وجه
79- اعمال ماده 149 قانون كار
80- خلع يد - پرداخت اجرت المثل
81- مطابق حقوق كارگري
82- پرداخت وجه و هزينه دادرسي
83- رفع اثر تأمين خواسته
84- پرداخت حقوق
85- مطالبه حقوق كارگري
86- الزام به تنظيم سند رسمي
87- فروش ملك مشاعي
88- پرداخت وجه
89- تخليه و تحويل آپارتمان
90- رفع تصرف عدواني
91- تخليه و تحويل
92- تأمين خواسته (توقيف اموال)
93- دستور تخليه
94- رفع تصرف عدواني
95- الزام به انتقال رسمي
96- تخليه و تحويل
97- اجراء قرار تأمين خواسته كيفري
98- تأمين اموال
99- خلع يد و رفع اثر تصرف عدواني
100- خلع يد
101- تأمين خواسته
102- توقيف اموال
103- اجراي ماده 45 قانون كار
104- فصل دوم - بخش دوم اجراي احكام كيفري
105- ترك انفاق
106- كلاهبرداري (فروش مال غير)
107- سرقت
108- سرقت به عنف و تهديد
109- تخريب و ايراد خسارت
110- جعل كلاهبرداري
111- سرقت
112- ترك انفاق
113- كيف قاپي
114- تخريب
115- رانندگي بدون پروانه
116- صدمه بدني غير عمدي
117- فصل چهارم
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدني غيرعمدي
120- توهين و فحاشي
121- ابطال شناسنامه
122- خيانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدي
124- مطالبه مهريه
125- رابطه نامشروع
126- مخدوش كردن چك
127-صدمه بدني غيرعمدي
128- ضرب و جرح عمدي
129- مزاحمت تلفني
130- قرار رد درخواست
131- مطالبه خسارات وارده
132- نگهداري مشروبات الكلي
133- اعسار و تقسيط
134- ضرب و جرح عمدي
135- مطالبة بقيه مهريه
136- اعسار از محكوم به
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2982 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 288

حجم فایل:241 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوي فايل ورد قابل ويرايش