مقايسه ميزان افسردگي واضطراب در معلمان مدارس استثنايي ومعلمان مدارس عادي

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه:
در زبان روزمره اصطلاح افسرده به يك حالت احساسي و واكنشي به يك واقعيت و سبك رفتار مختص فرد به كار مي رود. احساس افسردگي باور معمول به عنوان اندوه شناخته مي شود و امكان دارد بعد از منازعه با يك دوست عدم رضايت و احساس حقارت از انجام يك شغل حادث گردد همچنين بيماري هاي رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته باشد و هيچ فردي در مقابل آن مصونيت ندارد و خطري است كه انسان را مرتباً تهديد مي كند.
در قرن حاضر دگرگوني هايي در شيوه ي زندگي و روابط اجتماعي به وجود آمده و اين تلاش براي صنعتي شدن و هم چنين گسترش شهرنشيني بر سلامت انسان اثر سوء گذاشته و بسياري از بيماري هاي رواني در كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه بوجود آورده است كه يكي از شايعترين آنها همان افسردگي است كه در بالا به آن اشاره شد.
فرد را از لحاظ جسماني و رواني آشفته مي سازد و باعث مراجعات افراد به روانپزشكان و روانشناسان و ديگر متخصص مي گردد . و چون بشر امروزي در ديگر مسائل و مشكلات روزمره از قبيل فرزندان مسكن شغل مناسب درآمد كافي روابط خانوادگي و ... مي باشد. (مهريار , امیر هوشنگ ,1373)
فرد فرصت كافي براي حل مشكل خويش نداشته و مدام در حال تلاش و تكاپو براي به دست آوردن ثروت و مسكن و تامين احتياجات خانواده است و فرصت كافي براي تفريح و رسيدگي به فرزندان و روابط صميمانه ندارد و همين باعث مي شود فرد انرژي خود را از دست بدهد و علاقه خود را به تحصيل شغل و بطور كلي زندگي و آينده از دست بدهد و باعث وگوشه گيري تنهايي و غم و اندوه و در نهايت افسردگي بشود.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
بیان مساله
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
تعریف عملیاتی اضطراب
تعریف عملیاتی افسردگی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تاریخچه اضطراب
تاریخچه افسرد گی
تعاریف و نظریه های اضطراب
تعاریف و نظریه های افسردگی
۱- افسردگی از دیدگاه روان پویایی
۲- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان
۳- افسردگی ا زدیدگاه شناختی
۴- افسردگی از دیدگاه اجتماعی
نظریه ملانی کلاین
نظریه کامرون
نظریه ادوارد بیبرنیک
نظریه الکساندر لوئی
انواع اضطراب
۱- اضطراب موقعیتی
۲- اضطراب خصیصه ای
انواع افسردگی
۱- افسردگی در نوجوانی
۲- افسردگی پنهان
۳- افسردگی اتکائی
۴- افسردگی رجعتی
۵- افسردگی پس از زایمان
۶- افسردگی نوروتیک
۷- افسردگی عضوی
۸- افسردگی علاقی
۹- افسردگی ناشی از موفقیت
۱۰- افسردگی ناشی از مصرف دارو
۱۱- افسردگی در نتیجه پیری
۱۲- افسردگی فصلی
۱۳- افسردگی در دانشجویان
ملاک های تشخیص اضطراب DSMIV
ملاک های تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی
ملاک های تشخیص اختلال اضطراب منتشر
ملاک های تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV
درمان اضطراب
۱-درمان دارویی اضطراب
۲- روش های خود میزانی کاهش اضطراب
انواع درمان های اختلالات افسردگی
۱-درمان افسردگی پسیکوزی :
الف) درمان های فیزیکی وزیست شناسی
ب) شیمی درمانی
الف) درمان های فیزیکی و زیست شناسی
ب) روان درمانی
درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی
الکتروشوک درمانی
درمان افسردگی بر اساس نظریه روان پویائی
درمان افسردگی بر اساس نظریه یاد گیری
انواع درمان های افسردگی
۱- شناخت درمانی
۲-رفتار درمانی
۳- درمان بین فردی (IPT)
4- روان درمانی تحلیل گرا
۵- روان درمانی حمایتی
۶- گروه درمانی
۷- روان درمانی خانواده
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری
آزمودنی ها
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
۱-تحول هشیاری نسبت به خود O3
2- نیروی من
۳- گرایش پارانویایی L
4- گرایش به گنهکاری O
5- تنش ارگی O4
خصوصیت های آزمون افسردگی «بک»
اعتبار و ثبات آزمون افسردگی
روش و اجرای آزمون افسردگی
پرسشنامه آزمون افسردگی
مزایای آزمون افسردگی
نمره گذاری آزمون افسردگی
جدول تخمین میزان افسردگی
جدول هنجار گزینی ایرانی مقیاس افسردگی بک
معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی
روش نمره گذاری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
جدول افسردگی مدارس استثنایی
جدول افسردگی مدارس عادی
جدول اضطراب مدارس استثنایی
جدول افسردگی مدارس عادی
آزمون فرضیه
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه مراحل تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادات
پرسشنامه آزمون
آزمون افسردگی بک
منابع و مأخذ
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2738 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:101 کیلوبایت

 قیمت: 78,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان علوم تربیتی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش