طراحی قالب ریخته گری دایکاست

دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک

قسمتی از متن:

هدف از جمع آوری و تدوین پروژه رسیدن به اهداف صنعت روز ریخته گری کشورمان بوده که توانایی دانشجویان را در چر خاندن گوشه ای  از چرخه ی صنعت کشورمان را بسنجد.

در ضمن با آوردن  پروژه های کاربردی و مورد نیاز صنعت بتوان کمکی را به صنعت و دانشگاه کرده باشیم تا حلقه ی گمشده بین دانشگاه و صنعت را جوش دهیم .

این پروژه در مورد مهندسی معکوس و طراحی ریخته گری یک سر سیلندر خودرو و انواع قطعات و قالب  و ماهیچه های ریخته گری و دستگاه های دایکاست سر سیلندر به طور تخصصی و مورد نیاز جهت اجرای پروژه های اشتغال زا و عملی ریخته گری در داخل و خارج کشور است . در حال حاضر کشور تولید سر سیلندر با کشورهایی همچون کره و هند در رقابت بوده که امیدواریم این پروژه بتواند کمکی را به صنعتگران زمینه ریخته گری کرده باشد تا از خروج ارز از کشورمان جلوگیری شود.

 

فهرست مطالب                                                                                                     

صفحه عنوان

پیشگفتار

تقدیم نامه

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فهرست نمودار

چکیده

فصل اول : آشایی با ماشینهای دایکاست

1-1- انواع ماشینهای دایکاست

1-2- سیستم تزریق / فشار

1-3- سیستم تشدید کننده

1-4- سیستم بست دو کفه قالب

1-5- سیستم قفل قالب

1-6- سیستم پران

فصل دوم : آشنایی با متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست

2-1- وسایل و متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست

2-2- قالب های دایکاست

2-3-انواع مختلف قالب

فصل سوم : کوره های دایکاست

3-1- کوره های ذوب آلیاژهای روی

3-2- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای آلومینیوم

3-3- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای منیزیم

4-3- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای مس

5-3- کنترل کیفیت مذاب

6-3- انتقال فلز مذاب و تغذیه قالب

فصل چهارم : روانسازی قالب

4-1- انتخاب روغن برای آلیاژهای آلومینیوم

فصل پنجم : متغیرهایی که زمان تناوب ریخته گری را تعیین می کنند

5-1- زمان باز و بسته کردن قالب

5-2- زمان ریختن فلز مذاب

5-3- زمان تزریق

5-4- زمان توقف ( به منظور انجماد قطعه)

5-5- زمان خارج کردن قطعه از قالب

5-6- زمان تمیز کاری قالب

5-7- زمان روغنکاری  قالب 

فصل ششم : درجه حرارت قالب

6-1-درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومینیوم

فصل هفتم : هزینه های دایکاست

فصل هشتم : آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم و کاربرد آن در موتور خودرو

8-1- عیوب ریخته گری و ریز ساختاری آلیاژهای si- Al

8-2-تأثیر عیوب ریختگی و ریز ساختاری بر خصوصیات مکانیکی آلیاژ si- Al

8-3- آلیاژ سازی بعضی از عناصر 

فصل نهم : عیوب دایکاست

9-1- خواص آلومینیوم

9-2- بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار

9-3- طبقه بندی علل عیوب قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار

9-4- بررسی روشهای جلوگیری از ایجاد عیوب در آلومینیومی ریختگی تحت فشار

9-5- تنظیم مشعل ها

9-6- عایق کاری

9-7- بهترین راههای مصرف انرژی

9-8- شرایط کوره

9-9- فراوری مذاب

9-10- موثرترین روشهای کنترل عیب تخلخل در  ریخته گری تحت فشار

9-11- راه های مقابله با تخلخل انقباضی

9-12- عیوب در تولید به روش دایکاست

9-13- ابزاری جدید برای اندازه گیری میزان هیدروژن محلول در آلیاژهای آلومینیوم

9-14- کنترل ریز ساختار در قطعات دایکاستی از آلیاژهای آلومینیوم

9-15- تاثیر مقادیر جزیه فسفر در آلیاژهای آلومینیوم

9-16- فیلترها

9-17- رسوب بین فلزی  SLUDGE  در کوره های نگهداری

فصل دهم : روش های مهندسی معکوس در طراحی

10-1- مقدمه

10-2- آشنایی

10-3- حفره های سر سیلندر

10-4- حساسیت قطعه سر سیلندر

10-5- انواع قالب های مورد نیاز برای ساخت یک قطعه سر سیلندر

10-6- نکات و اصول طراحی

10-7- جنس ماهیچه ها و روکش ها

10-8- نحوه خروج ماهیچه از قطعه

10-9- اصطلاحات ابر نقاط

10-10- طراحی با عکس و مقیاس

10-11- انواع دستگاههای ریخته گری دایکاست

نتیجه گیری

پیوست

منابع

چکیده(به انگلیسی)

صفحه عنوان(به انگلیسی)

فهرست تصاویر

1-1-قسمتهای مختلف یک ماشین محفظه گرم

1-2-قسمتهای مختلف یک ماشین محفظه گرم

1-3-شمای قسمتهای اساسی ماشین تزریق محفظه سرد افقی

1-4-مراحل مختلف تولید قطعه با دستگاه محفظه سرد

1-5-شمای کلی دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات افقی قالب

1-6-شمای کلی دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات افقی قالب

1-7-مراحل مختلف کار دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات عمودی قالب

1-8-ماشین دایکاست محفظه گرم مجهز به سیستم خلأ

1-9-سیستم هیدرولیک با استفاده از آکومولاتور روغن - گاز

1-10-سیستم قفل صفحات پرس تشکیل شده از جک هیدرولیک و مکانیزم قفل

1-11-سیستم قفل صفحات پرس با استفاده از سطوح شیبدار متحرک(هیدرولیکی)

1-12-دو نوع سیستم پران ، مورد استفاده در دستگاههای دایکاست

1-13-سیستم پران

2-1- ساختمان یک قالب دایکاست

2-2- اجزای تشکیل دهنده یک قالب دایکاست

2-3- قالب برای دستگاه محفظه گرم با سیستم پران چرخ و دنده شانه ای

2-4- قالب تک حفره ای برای استفاده روی دستگاه محفظه گرم

2-5- قالب چند حفره ای

2-6- قالب با حفره های مختلف برای قطعات مختلف

2-7- شکل قالب دایکاست با حفره های قابل تعویض

3-1- مقطع یک کوره گاز سوز انعکاسی برای تولید مذاب آلومینیوم

3-2- روش انتقال مکانیزه مذاب از کوره به سیلندر یک ماشین محفظه سرد

3-3- استفاده از سیستم فشار برای نگهداری و دستیابی به مذاب تمیز و انتفال آن به سیلندر تزریق

3-4- سیستم خلأ برای انتقال مذاب به سیلندر تزریق یک ماشین محفظه سرد

3-5- سیستم تغذیه ثقلی برای انتقال آلیاژ منیزیم به سیلندر تزریق

3-6- پمپ سانتیفیوژ فشار ثابت برای تزریق مذاب آلیاژ منیزیم به درون سیلندر فشار محفظه ماشین

9-1- عیب سرد جوشی

9-2- عیب سرد نیامد

9-3- عیب سرد مک گازی

9-4- عیب سرد مک های انقباضی

9-5- عیب آبلگی

9-6- عیب مک های سوزنی

9-7- عیب قطره سرد

9-8- ربز ساختار های آلومینیوم

9-9- ربز ساختار های آلومینیوم

10-1- ایجاد سطح منطبق بر مدل مش با فرمان  Automatic Surface

10-2- نمایش لبه هاب آزاد  Free Edges  در مدل مش

10-3- ایجاد سطح منطبق بر مدل مش با فرمان Automatic Surface

10-4- محفظه گردش آب یا  Waterjoct

10-5- ماهیچه واتر ژاکت

10-6- ماهیچه پورت ورودی هوا

10-7- ماهیچه پورت خروجی دود

10-8- نمونه سر سیلندر برش خورده جهت

10-9- برش قسمت پورت دود

10-10- شکل برش خورده سر سیلندر جهت اسکن سه بعدی

10-11- شکل برش خورده قسمت سوپاپ سر سیلندر

10-12- قالب و تعداد راهگاههای واتر ژاکت

10-13- قالب و تعداد راهگاههای واتر ژاکت

10-14- کفه پایین قالب واتر ژاکت

10-15- قالب ماهیچه پورت ورودی هوا در حالت انفجاری

10-16- قالب ماهیچه پورت خروجی دود در حالت انفجاری

10-17-شبیه سازی ریخته گری سرسیلندر

10-18- شبیه سازی مداب ریزی  سرسیلندر

10-19- ابر نقاط یک اتومبیل پورشه

10-20- داده برداری از بدنه یک اتومبیل فراری

10-21- فایل ابر نقاط اتومبیل فراری

10-22- مدل مش

10-23- سه گوش های حاصل از اتصال نقاط به یکدیگر

10-24- یک اسکن

10-25- مجموعه سیم های ایجاد شده توسط آن

10-26- مدل مش

10-27- مدل سطح سپر یک اتومبیل

10-28- شمای کلی دستگاه دایکاست فشارقوی

10-29- شمای کلی دستگاه دایکاست فشارضعیف

10-30- مکانیزم دستگاه دایکاست فشارضعیف

فهرست جداول

2-1- فولادهای مناسب برای حفره های اصلی قالب

2-2- انتخاب فولاد مناسب

3-1- ترکیبات مختلف از انواع آلیاژها

4-1- خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی

 

فهرست نمودار

8-1- فازهای یوتکتیک و اصلی آلیاژ     si- Al

8-2- رسوب های بین فلزی آلیاژ  si- Al

8-3- تاثیرات ریز ساختارهای اولیه و یوتکتیک si- Al

8-4- رفتار خستگی آلیاژهای  cu Mg Zn Al

8-5- افزایش سیلیکون در آلیاژ  si- Al

8-6- روش هایی برای بهبود خواص آلیاژ si- Al

 

 

دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک

تعداد مشاهده: 3546 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:6,844 کیلوبایت

 قیمت: 85,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان مکانیک

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش