فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

درس تفکروسبک زندگی

درس تفکروسبک زندگی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری

روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری يونان

معماری يونان

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش های مکانیابی عناصرشهری

روش های مکانیابی عناصرشهری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برند شهری

برند شهری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی طراحی شهری، هدمن

مبانی طراحی شهری، هدمن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت

جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی