اخرین محصولات ثبت شده

پرده نگار پاورپوینت وزن های دولختی کاری متفاوت علوم و فنون یازدهم

توضیحات: پرده نگار پاورپوینت وزن های دولختی کاری متفاوت علوم و فنون یازدهم برای آمادگی امتحانات نهایی خرداد ماه و کنکور 1403 تعداد صفحات : 37 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 69,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانک نمونه سوالات مفهومی شیمی پایه دهم رشته تجربی وریاضی فیزیک برای آمادگی امتحانات نهایی

توضیحات: فایلPDF بانک نمونه سوالات مفهومی شیمی پایه دهم رشته تجربی وریاضی فیزیک برای آمادگی امتحانات نهایی خرداد ماه و کنکور 1403 تعداد صفحات:45 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 49,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس پنجم عنوان درس: تثبیت و گسترش اسلام در دور

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس پنجم عنوان درس: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلافای نخستین شامل فایل های : طرح درس:4صفحه درسنامه4 صفحه و 4 صفحه سوال استاندارد 11 صفحه سوالات پر تکرار6صفحه آزمون تستی 3 صفحه همراه با پاسخنامه ویژه کنکور و وامتحان

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانک نمونه سوالات مفهومی ریاضی شش نمونه سوال پایه ششم ابتدایی خرداد 1401و 1402 استان های مختلف کشو

توضیحات: بانک نمونه سوالات مفهومی ریاضی شش نمونه سوال پایه ششم ابتدایی خرداد 1401و 1402 استان های مختلف کشور ویژه امتحانات خرداد 1403 و مدارس نمونه دولتی تیز هوشان وابسته به دانشگاه تعداد صفحات:30 فروش فایل با سایت نفس فایل

قیمت : 29,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانک نمونه سوالات مفهومی ریاضی پایه ششم ابتدایی خرداد 1401 استان آذربایجان همراه با پاسخنامه ویژه ا

توضیحات: بانک نمونه سوالات مفهومی ریاضی پایه ششم ابتدایی خرداد 1401 استان آذربایجان همراه با پاسخنامه ویژه امتحانات خرداد 1403 و مدارس نمونه دولتی تیز هوشان وابسته به دانشگاه تعداد صفحات:7 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس دوازدهم عنوان درس: جامعه وخانواده در ایران ب

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس دوازدهم عنوان درس: جامعه وخانواده در ایران باستان شامل فایل های : طرح درس:2 صفحه و 2صفحه پرده نگار 22 صفحه سوال استاندارد 4 صفحه سوالات شبه نهایی8 صفحه درسنامه 8 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:62

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هشتم عنوان درس: سپیده دم تمدن ایرانی

توضیحات:دانلودفایل PDFپکیج آموزشی درس تاریخ 1رشته علوم انسانی پایه دهمدرس هشتمعنوان درس: سپیده دم تمدن ایرانیشامل فایل های :پرده نگار 26 صفحهپرده نگار8صفحهسوالات امتحان2صفحهویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403تعداد صفحات:36ف...

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس ششم

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس ششم عنوان درس: جهان در عصر باستان یونان و رم باستان شامل فایل های : طرح درس:6 صفحه پرده نگار 23 صفحه سوال استاندارد 2 صفحه سوالات پر تکرار8صفحه درسنامه 12 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:51 فروش فا

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس سوم عنوان درس: باستان شناسی در جستجوی میراث ف

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس سوم عنوان درس: باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی شامل سه فایل: طرح درس:4 صفحه و7 صفحه و6 پرده نگار 33صفحه درسنامه تاریخ در 16 صفحه و17 ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:83 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هفتم عنوان درس: مطالعه و کاوش در گذشته های دو

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هفتم عنوان درس: مطالعه و کاوش در گذشته های دور شامل چهار فایل: طرح درس:2 صفحه پرده نگار 81صفحه درسنامه تاریخ در 8 صفحه سوالات درس 7 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 3رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس اول عنوان درس: تاریخ و تاریخ نگاری شامل

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 3رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس اول عنوان درس: تاریخ و تاریخ نگاری شامل فایلها: پاورپوینت طرح درس:24 صفحه پاور پوینت نمونه سوال 30صفحه درسنامه تاریخ در 8 صفحه پرده نگار 26 صفحه و... ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:85 فروش فایل

قیمت : 69,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس چهارم عنوان درس:

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس چهارم عنوان درس: ازبعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه شامل سه فایل: طرح درس:4 صفحه نمونه سوال 3صفحه درسنامه تاریخ در 9 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:16 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل